38. Tijdperken en historische gebeurtenissen
Een historische gebeurtenis krijgt een hoofdletter. Een naam van een (pre)historisch tijdperk krijgt een kleine letter (of, in vakteksten, een hoofdletter). Periodes en stijlen krijgen een kleine letter.
de Tweede Wereldoorlog, de middeleeuwen/Middeleeuwen, de ramadan, de gotiek
Historische gebeurtenissen
Historische gebeurtenissen krijgen een hoofdletter: de Slag bij Nieuwpoort, de Vrede van Utrecht, het Congres van Wenen, de Boerenoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Conferentie van Jalta. De hoofdletter vervalt als het meer om een globale periode dan om een afgebakende gebeurtenis gaat; daarom is het de Fluwelen Revolutie (in Tsjechoslowakije in 1989), maar de industriële revolutie (in verschillende landen op verschillende tijden).
Tijdperken
Benamingen voor tijdperken worden vaak met een kleine letter geschreven, maar vooral in vakteksten zijn hoofdletters gebruikelijk:
-de (klassieke) oudheid / de Klassieke Oudheid
-het krijt / het Krijt
-het paleozoïcum / het Paleozoïcum
-de middeleeuwen / de Middeleeuwen
-de renaissance / de Renaissance
-de verlichting / de Verlichting
-de romantiek / de Romantiek
-de barok / de Barok
Afleidingen van deze woorden krijgen altijd een kleine letter: middeleeuws, renaissancistisch. Ook in samenstellingen verdwijnt de hoofdletter: renaissancetijd, verlichtingsdenken.
Tijdperken die eindigen op -tijd(perk), krijgen altijd een kleine letter: atoomtijdperk, ijstijd, steentijd, keizertijd. Dat geldt ook voor anderstalige periodebenamingen die een woord bevatten dat zelf al een tijdperk aanduidt: belle époque, fin de siècle, roaring twenties. Tot slot zijn prehistorie en protohistorie altijd met een kleine letter.
Periodes
Algemene benamingen van (steeds terugkerende) periodes krijgen een kleine letter: maandag, januari, lente, advent, vasten, veertigdagentijd, ramadan.
Stijlen
Een woord als barok krijgt een kleine letter als niet de periode maar de stijl is bedoeld. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor: gotiek, classicisme, neoromantiek en jugendstil.
- Spitsbogen zijn kenmerkend voor de gotiek. (stijl)
- Tijdens de gotiek/Gotiek zijn veel romaanse kerken in gotische stijl verbouwd. (stijl/periode)
- Morris wordt gezien als de aartsvader van de jugendstil. (stijl)
(Zie ook regel 40.)